Väitös informaatioteorian alalta, DI Janne Kokkala

2017-09-29 12:00:00 2017-09-29 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös informaatioteorian alalta, DI Janne Kokkala Väitöksen nimi on “Computational Methods for Classification of Codes” http://comnet.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e788aca5fbe82a88ac11e7ba69c5837adbf79cf79c Otakaari 1, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on “Computational Methods for Classification of Codes”

29.09.2017 / 12:00
E-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Digitaalisessa viestinnässä tarvitaan tehokkaita menetelmiä informaation koodaamiseen tilanteissa, joissa tiedonsiirron aikana voi esiintyä virheitä. Monet tähän liittyvät ongelmat voidaan esittää matemaattisten rakenteiden avulla.  Kombinatorisessa koodausteoriassa koodit esitetään äärellisinä joukkoina, joita voidaan tutkia teoreettisin ja laskennallisin keinoin.

Väitöskirjassa tutkitaan koodausteoriaan liittyviä matemaattisia ongelmia laskennallisesti. Työssä kehitetään laskennallisia menetelmiä virheenkorjauskoodien etsimiseen ja luokitteluun. Menetelmiä sovelletaan väitöskirjassa eräiden koodien luokitteluun, ja luokittelun tuloksena löydetään muun muassa uudenlaisia täydellisiä yhden virheen korjaavia koodeja. Samankaltaista menetelmää käytetään työssä myös peittotaulukoiden etsimiseen. Peittotaulukot muistuttavat matemaattisesti koodeja, ja niitä käytetään esimerkiksi ohjelmistojen testaamiseen. Lisäksi väitöskirjassa ratkaistaan eräs koodausteoriaan liittyvä graafiväritysongelma.

Laskennallisilla menetelmillä saadut tulokset antavat lisää tietoa tutkittujen objektien rakenteesta, mistä on apua myös yleisemmissä ongelmissa. Tutkimuksessa kehitetyt menetelmät voivat myös olla apuna muiden vastaavien ongelmien tutkimisessa laskennalliseksi.

Vastaväittäjänä toimii Dr. Markus Grassl, Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Saksa

Valvojana on professori Patric Östergård, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos.

Väitöskirjan verkkosivu
Väitöstiedote (pdf.)
Väittelijän yhteystiedot: Janne Kokkala, janne.kokkala@aalto.fi